Svoz odpadu

Termíny pravidelných svozů směsného odpadu a termíny přistavení kontejnerů na objemný a nebezpečný odpad v roce 2017.

Odpad bude možné vyvézt nebo uložit do kontejneru pouze občanům a majitelům nemovitostí, kteří mají zaplacené poplatky za svoz TKO v plné výši a nemají registrovaný dluh na svém čísle popisném za svoz z minulých let.
V pravidelném svozu bude vyvezena pouze popelnice označená samolepkou, kterou dostane každý kdo uhradí poplatek v plné výši.
Samolepku obdržíte na OÚ Hroubovice.

Pravidelný svoz

Objemný a nebezpečný odpad

9.1.2017
23.1.2017
6.2.2017
20.2.2017
6.3.2017
20.3.2017
3.4.2017
17.4.2017
1.5.2017
15.5.2017
29.5.2017
12.6.2017
26.6.2017
10.7.2017
24.7.2017
7.8.2017
21.8.2017
4.9.2017
18.9.2017
2.10.2017
16.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017
11.12.2017
25.12.2017
9.5.2017 od 16:00
28.8.2017 od 16:00
23.10.2017 od 16:00