Historie obce

Hroubovice se rozkládájí 15,5 km jv. od Chrudimě ve výšce 314 m. n. m. Lidově nazývány také Roubovice. První zmínky sahají do 12.století. Roku 1167 byly Hroubovice majetkem litomyšlského kláštera, pak podlažického kláštera. Roku 1436 se obec dostala k Janu Pardusovi z Vratkova. Po něm náležely Hroubovice Jiříkovi ze Sobče, po jeho smrti přešly jako odúmrť na krále Jiřího, pak Zdeňku Kostkovi. Delší dobu majetkem Sulických a Slepotických. V 16.století se majitelem obce stal Bohuš Kostka z Postupic, po něm Zásmučtí Taláckové z Ještětic, Klusákové z Kostelu, Slavatové z Košumberka. Roku 1650 Jindřich Slavata zastavil Hroubovice Heřmanu Černíkovi, který je prodal Janu Volfu Hafnerovi. Od něho je roku 1669 kupuje Marie Maxmiliána z Košumberka, která roku 1694 postoupila obec svým vnukům z Lamberka. Jejich otec Jindřich z Lamberka prodal Hroubovice ještě téhož roku Norbertu Lichtenštejnskému z Kolovrat.

V polovině 18. století se majitelem stal Romed Cirani z Bolleshausenu, od něho Hroubovice koupil roku 1757 královehradecký biskup Jan Josef Vratislav z Mitrovic a připojil je k chrasteckému panství. Panský dvůr byl pak biskupem Hayem emfytetyzován.

V roce 1789 měly Hroubovice 63 čísel, v roce 1808 už 93 čísel a 687 obyvatel V roce 1825 tu je hlášeno 52 židovských rodin, což bylo 288 lidí. Kvůli tomu zde vznikla židovská škola německá a české děti docházely do školy do vedlejší vesnice v Bělé. Židé měli vlastní synagogu, katolické obyvatelstvo bylo přifařeno do Luže. Od roku 1848 byly Hroubovice politickou obcí, k Hroubovicím bylo připojeno více osad.

Podle sčítání lidu z roku 1890 k nim patřilo:

Hroubovice 623 obyvatel – 94 domů
Nová Ves 38 obyvatel – 8 domů
Skála 228 obyvatel – 39 domů
Podlažice 582 obyvatel – 89 domů
Chacholice 362 obyvatel – 55 domů

Celá politická obec měla 1833 obyvatel a 285 domů – před tím patřily Chacholice Podlažice a Skála Chrasti. Roku 1903 k Hroubovicím patří už jen Nová Ves, a tak přestávají politickou obcí. Katastrální výměr z tohoto roku byl 152 ha a 39 a 59 m².Roku 1921 měly Hroubovice a Nová Ves 692 obyvatel a roku 1940 – 764 obyvatel a 150 domů.

Obec Hroubovice

vhodné místo pro život

. It just didn't work out here for him. GLENDALE, AZ the fall of 16: Qb Matthew Stafford 9 of the Detroit Lions is pressured by defensive end Calais Campbell 93 of the Arizona Cardinals as he throws a pass during the third quarter of the NFL game at the University of Phoenix Stadium on November 16, 2014 operating across Glendale, California. The Cardinals defeated longshots 14 6. (Photo by orlando Petersen/Getty Images)Detroit Lions v virginia Cardinals.