Hroubovice v dějinách

Katastrálně a správně byly Hroubovice samostatnou obcí zhruba od poloviny 19.století, kdy k obci patřila ještě osada Nová Ves; počet obyvatel v této době kolísal okolo 700. Silná Židovská obec byla nedílnou součástí historie a svým způsobem spoluurčovala rozvoj obce. Dvě továrny v obci této velikosti jsou toho dokladem, jakož i těsná zástavba v nejstarších částech obce – pozůstatek období, kdy Židé nesměli vlastnit pozemky. Jedinou sakrální památkou byla synagoga z 18. století (na snímku stav z r. 1930), která se bohužel do dnešních dnů nedochovala (zbořena po r. 1970). Tato stavba byla s největší pravděpodobností minimálně evropskou raritou, neboť střechu synagogy zdobila nástavba v podobě věže s hodinami tak, jak je známe z křesťanských sakrálních staveb barokních, nebo gotických (údajně jako vyjádření velmi dobrých vztahů mezi obyvateli židovského a křesťanského vyznání).

Za zmínku stojí náboženské složení obyvatelstva obce na přelomu tohoto a minulého století: 580 katolíků, 5 evangelíků a 80 izraelitů, tj. 665 obyvatel.

Obec Hroubovice

vhodné místo pro život

. It just didn't work out here for him. GLENDALE, AZ the fall of 16: Qb Matthew Stafford 9 of the Detroit Lions is pressured by defensive end Calais Campbell 93 of the Arizona Cardinals as he throws a pass during the third quarter of the NFL game at the University of Phoenix Stadium on November 16, 2014 operating across Glendale, California. The Cardinals defeated longshots 14 6. (Photo by orlando Petersen/Getty Images)Detroit Lions v virginia Cardinals.